fbpx

Camera 360 IKA 5D Max cao cấp dành cho ô tô

Camera 360 ô tô  IKA 5D Max

  • Hỗ trợ nhìn 11 hướng toàn diện
  • Có núm xoay chủ động như BMW/ Mer / Audi
  • Có hỗ trợ Đánh lái
  • Có lưu hành trình 4 phía
  • Mắt sony imx hỗ trợ nhìn đêm
  • Bh điện tử 2 năm lỗi đổi mới

12,500,000

- Để Lai Thông Tin Tư Vấn -