fbpx

Camera hành trình gương Techpad G

Camera hành trình gương Techpad G

  • Trước Full HD
  • Sau HD
  • Màn hình 9.66 inh full HD
  • Lưu hành trình 4 phía
  • Tặng thẻ 32 G kèm