Nân cấp Lắp đặt cảnh báo điểm mù ô tô Rada BSM 4S chính hãng

5,500,000

Cảnh báo điểm mù chính hãng BSM

  • Tùy chọn lắp đèn cảnh báo trên cột A
  • Tùy chọn lắp đèn cảnh báo trên gương

Có thể bổ sung thêm sấy gương vào gương zin

Sản phẩm chính hãng có bảo hành điện tử 

Xem thêm