Lắp đặt bộ cảnh báo điểm mù Rada BSM 4S chính hãng

5,500,000

Cảnh báo điểm mù chính hãng BSM

  • Tùy chọn lắp đèn cảnh báo trên cột A
  • Tùy chọn lắp đèn cảnh báo trên gương

Có thể bổ sung thêm sấy gương vào gương zin

Sản phẩm chính hãng có bảo hành điện tử 

Buy now Xem thêm