fbpx

Nâng cấp độ lắp cảm biến đá cốp Mercedes GLC tính năng đá chân mở cốp

Call for Price

Nâng cấp độ lắp cảm biến đá cốp Mercedes GLC với ưu điểm:

  • Lắp đặt hoàn toàn plug and play + coding, không cắt chích, độ chế ảnh hưởng xe.
  • Đóng mở cốp không cần chìa.
  • Đóng mở cốp bằng thao tác đá chân, tiện ích khi mang vác đồ.
  • Tiết kiệm thời gian đóng mở cốp.