fbpx

Nâng cấp độ lắp cảm biến đá cốp Mercedes GLC tính năng đá chân mở cốp

Nâng cấp độ lắp cảm biến đá cốp Mercedes GLC với ưu điểm:

  • Lắp đặt hoàn toàn plug and play + coding, không cắt chích, độ chế ảnh hưởng xe.
  • Đóng mở cốp không cần chìa.
  • Đóng mở cốp bằng thao tác đá chân, tiện ích khi mang vác đồ.
  • Tiết kiệm thời gian đóng mở cốp.