• Du học nghề tại Đức
  • Du học nghề tại Hàn Quốc
  • Du học nghề tại Nhật Bản

Trên đây là những quốc gia đang ưu tiên hỗ trợ các tu nghiệp sinh Việt Nam , người lao động Việt Nam có định hướng nghề nghiệp , đặc biệt là có tay nghề trình độ , kinh nghiệp nhất định để đến học tập và làm việc tại các nước