fbpx

Bộ Cần gạt mưa (còn gọi là gạt mưa hoặc gạt nước mưa) là một phần của hệ thống lái và an toàn trên xe ô tô.

Là sản phẩm Được đặt ở phía trước của xe, cần gạt mưa có vai trò quan trọng trong việc làm sạch và đẩy nước mưa ra khỏi kính trước để cải thiện tầm nhìn của người lái trong điều kiện mưa.

Trong năm 2024 gạt mưa ô tô đang được quan tâm nhiều nhất là dòng Heynner của Đức lắp đặt tại các hệ thống Công Nghệ Xe hợi của VTMECO trên toàn quốc